top of page

regulament

Aceste reguli se aplică pentru festivalul ,,Amestec Fest”, ediția 2024.

 

Organizatorul festivalului este ASOCIAȚIA AMESTEC, cu sediul în comuna Fundu Moldovei, satul Fundu Moldovei nr. 163A, jud. Suceava, având CIF 48017988.

 

Prezentul Regulament se aplică utilizatorilor site-ului la momentul navigării pe website pentru achiziționarea biletului  de   participare   la  Festival,  respectiv  participanților  de  la  momentul recepționării biletului  de  participare și  până  la  data  desfășurării  Festivalului,  precum și  pe perioada desfășurării Festivalului.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament în mod unilateral, fără vreo notificare prealabilă, acestea fiind de imediată aplicare de la momentul publicării lor pe website.

 

Participanții pot intra și ieși ori de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, cu condiția de a avea pe mână brățara de festival, intactă.

 

Orele de începere ale evenimentelor din cadrul Festivalului, precum și ordinea reprezentațiilor artiștilor pot fi modificate unilateral de către Organizator.

 

Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrarea în locația festivalului, în vederea asigurării condițiilor de siguranță necesare desfășurării evenimentului. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului la festival pentru orice participant.

 

I. DEFINIȚII

Tokens – elementul material care constituie singura modalitate de încasare/plată a bunurilor vândute/cumpărate pe teritoriul festivalului ,,Amestec Fest”.

 

Returnare sume token-uri – procesul invers procesului ”Achiziționare token-uri”, respectiv procesul prin care participanții la festivalul ,,Amestec Fest”vor cere restituirea contravalorii token-urilor rămase necheltuite în instrumentul de plată „bani cash”. Procesul de returnare sume token-uri presupune ca inițial să existe procesul achiziționare token-uri.

 

Teritoriul festivalului este suprafața de teren de aprox.17840mp situată în satul Deluț, comuna Fundu Moldovei, jud. Suceava, asupra căreia Asociația are un drept de folosință.

Pe teritoriul festivalului este permis accesul participanților care au un bilet valid la evenimentul Amestec Fest 2024, spațiul fiind delimitat conform semnelor instalate de către Organizator. Nu include zona de camping.

 

Teritoriul campingului este reprezentat de spațiul  de cazare oferit de către Organizator, în apropierea teritoriului festivalului. În acest spațiu este permis accesul participanților care au un abonament de camping valid la evenimentul Amestec Fest 2024. Nu include zona de festival.

 

Zona indoor – Este orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

 

Zona outdoor – Orice alt spațiu care nu este considerat indoor.

 

Websitewww.amestec-fest.com

Obiectele ce POT fi aduse pe teritoriul festivalului:

 

 • GHIOZDAN

 • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO

 • MEDICAMENTE - VEZI PUNCTUL III.1.13

 • STEAGURI & SELFIE STICKS

 • APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE

 • ACCESUL ANIMALELOR DE COMPANIE ESTE PERMIS SUB STRICTA SUPRAVEGHERE A STĂPÂNILOR

 

Obiectele ce POT fi aduse în zona de camping:

 

 • GHIOZDAN & BAGAJE

 • MÂNCARE ȘI CONSERVE CARE NU SUNT AMBALATE ÎN RECIPIENTE DE STICLĂ

 • APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE

 • PARFUMURI/ECHIVALENTE (INCLUSIV ÎN RECIPIENT DE STICLĂ), DEODORANTE PRECUM ȘI ORICE ALTE OBIECTE DE UZ IGIENICO-CORPORAL

 • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO

 • MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINĂ) - VEZI PUNCTUL IV.1.13

 • STEAGURI & SELFIE STICKS

 • SEZLONG GONFLABIL PORTABIL

 • BOXE PORTABILE (PUTERE MAXIMĂ DE 90 dB)

 

Obiectele ce NU POT fi aduse pe teritoriul festivalului;

 

 • DROGURI

 • MÂNCARE ȘI BĂUTURĂ

 • CUȚITE ȘI BRICEGE

 • ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL ETC.

 • ORICE OBIECT CARE CONȚINE SAU ESTE FABRICAT DIN STICLĂ

 • ALCOOL

 • BICICLETE, SKATE-URI, TROTINETE, HOVERBOARDS, SEGWAYS

 • UMBRELE DE ORICE FEL, SISTEME DE RĂCIRE

 • INSTRUMENTE MUZICALE

 • GRAFFITI, STICKERE, ETC

 • MATERIALE PUBLICITARE (STICKERE, FLYERE, BANNERE, ETC.)

 • MOBILIER DE GRĂDINĂ

 • BOXE, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO

 • DRONE

 

Obiectele ce NU POT fi aduse în zona de camping:

 

 • DROGURI

 • FOC ȘI GENERATOARE DE CURENTE, ARAGAZE, GRĂTARE

 • CUȚITE ȘI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM

 • ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL ETC.

 • STICLĂ, CU EXCEPŢIA PARFUMURILOR

 • ALCOOL

 • BICICLETE, SKATE-URI, TROTINETE, HOVERBOARDS, SEGWAYS

 • UMBRELE DE ORICE FEL, SISTEME DE RĂCIRE

 • INSTRUMENTE MUZICALE

 • MOBILIER DE GRĂDINĂ

 • DRONE

 

Această listă nu este una exhaustivă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în festival în măsura în care obiectul deținut de participant ar putea să pericliteze siguranța altor participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

II. DISPOZIȚII GENERALE

 

 1. Prezentele reguli vor fi denumite Termeni și Condiții (“TC”) și se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea festivalului Amestec Fest, (denumit în continuare Festival) organizat de ASOCIAȚIA AMESTEC, (denumit în continuare Organizator) în zona demarcată din comuna Fundu Moldovei, satul Deluț, jud. Suceava (în continuare denumită Locație).

 

   2. Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și         obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți participanți la Festival.

​   3. Prezentul TC poate fi găsit pe www.amestec-fest.com, iar regulamentul va fi afișat la intrarea în Festival.

​   4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără vreo înștiințare prealabilă     a participantului. Orice modificare a prezentului Regulament va fi afișată pe site-ul evenimentului                     www.amestec-fest.com, precum și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată           aplicare din momentul afișării.

​   5. Prin cumpărarea unui bilet sau/și prin accesul în Festival, sau/și prin crearea unui cont pe site-ul                     www.amestec-fest.com, participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

III. CATEGORII DE BILETE ȘI ACHIZIȚIONAREA ACESTORA

 

 1. CATEGORII DE BILETE

 

 1. 1. Biletele pot fi achiziționate atât online de pe site-ul www.amestec-fest.com ori de pe site-urile partenerilor Organizatorului, cât si fizic de la parteneri sau de la intrarea în festival, conform prevederilor capitolului III.2.

 

 1. 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără o înștiințare în prealabil.

 

 1. 3. Participanții pot opta pentru mai multe tipuri de bilete, respectiv:

 

 • General Access Pass (abonament de festival pe toată durata festivalului)

 • Youth 21 Pass (abonament de festival pe toată durata festivalului)

 • Youth 21 Pass + Camping Pass (abonament cu camping pe toată durata festivalului)

 • Day Ticket (bilet pentru o singură zi a festivalului)

 • General Access Pass + Camping Pass (abonament cu camping pe toată durata festivalului)

 

General Access Pass – Acest bilet oferă acces pe teritoriul festivalului, excluzând zona de camping. Participanții pot lua parte la eveniment și au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului.

 

Youth 21 Pass – Acest bilet oferă acces persoanelor cu vârsta de maxim 21 de ani (inclusiv cei ce au împlinit 21 de ani) pe teritoriul festivalului, excluzând zona de camping. Participanții pot lua parte la eveniment şi au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului. Accesul în festival se va face doar cu dovada actului de identitate / pașaportului / orice document original care atesta informațiile necesare.

Youth 21 Pass + Camping Pass – Acest bilet oferă acces persoanelor cu vârsta de maxim 21 de ani (inclusiv cei ce au împlinit 21 de ani) pe teritoriul festivalului și în zona Campingului pentru pe toată durata Festivalului. Accesul în Camping se va face din data de 15 august 2024, începând cu orele 10:00. Participanții vor elibera zona de Camping în data de 19 august 2024, până la ora 15:00. Participanții pot lua parte la eveniment şi au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului.  Accesul în festival se va face doar cu dovada actului de identitate / pașaportului / orice document original care atesta informațiile necesare.

 

Day Ticket (Festival Access - 1 Day Pass) – Acest bilet oferă acces pe teritoriul festivalului, excluzând zona de camping. Participanții pot lua parte la eveniment o singură zi din durata festivalului. Ziua este aleasă de participant la momentul achiziționării biletului.

 

General Access Pass + Camping Pass – Acest bilet oferă deținătorului accesul pe teritoriul festivalului și în zona Campingului pentru pe toată durata Festivalului. Accesul în Camping se va face din data de 15 august 2024, începând cu orele 10:00. Participanții vor elibera zona de Camping în data de 19 august 2024, până la ora 15:00.

 

Accesul în incinta Festivalului se va face din data de 15 august 2024, începând cu orele 12:00. Participanții vor avea acces în incinta Festivalului, pe baza abonamentului de festival, până în data de 19 august 2023, ora 10:00.

 

Participanții care achiziționează astfel de bilete declară că respectă condițiile de vârstă  prevăzute și își asumă că nu li se va permite accesul în Festival dacă cu ocazia validării biletului se constată că nu îndeplinesc condițiile. Costurile abonamentelor de festival și al facilităților pot  fi consultate pe www.amestec-fest.com

 

 1. 4. Minorii până la 12 ani împliniți inclusiv au acces gratuit pe toată durata desfășurării festivalului, cu condiția ca aceștia să fie însoțiți de un părinte/titularul autorității părintești care deține un abonament/bilet valid.

 

 1. 5. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către Amestec Fest sau partenerii autorizați Amestec Fest.

 

 1. 6. Este strict interzisă publicarea seriilor unice ale biletelor sau codurile redeem pe rețelele de socializare sau alte website-uri.

 

 1. 7. Este strict interzisă postarea anunțurilor de vânzare/schimb/donare a biletelor pe rețelele de socializare, site-uri sau orice alte spații publice.

 

 1. 8. În cazul în care vor fi descoperite bilete, bilete gratuite sau brățări care au fost contrafăcute sau falsificate, Organizatorul va sesiza organele de urmărire penală competente.

 

 1. 9. Biletele achiziționate/biletele gratuite nu pot fi folosite decât pentru uz personal, acestea fiind nominale. Prin excepție, biletele achiziționate/biletele gratuite pot fi folosite în scop comercial, cum ar fi organizarea de campanii promoționale, oferirea biletelor drept premii pentru concursuri, promovarea unor servicii sau produse în cadrul Festivalului etc., doar cu acordul prealabil și scris al Organizatorului. Nerespectarea acestei obligații va duce la anularea biletelor folosite în scop comercial și obligarea persoanelor responsabile la repararea prejudiciului astfel creat.

 

    2. CUMPĂRAREA BILETELOR

    2. 1. Achiziția biletelor se poate face atât online de pe site-ul www.amestec-fest.com ori de pe site-urile          partenere, cât si fizic de la parteneri sau de la intrarea in festival.

 

    2. 2. Cumpărarea biletelor de la partenerii autorizați se face în conformitate cu termenii și  condițiile emise      de către aceștia. Partenerii autorizați au dreptul de a percepe un comision de administrare care se adaugă      prețului normal al biletului.

    2. 3. Există posibilitatea ca Organizatorul sau unii dintre partenerii Organizatorului să ofere/să vândă                vouchere de reducere sau reduceri de grup.

IV. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

 

 1. ACCESUL ÎN FESTIVAL

 

 1. 1. Accesul în festival va fi permis începând cu data și ora anunțate de Organizator.

 1. 2. Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul în Festival.

 

 1. 3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival sau la unul din punctele oficiale de preschimbare a biletului valabil. Doar o brățară intactă, purtată pe mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul Festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază ca necesar brățările, atât la intrarea în incinta Festivalului, cât și pe tot perimetrul Festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acesteia.

 

 1. 4. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării în momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

 

 1. 5. Intrarea/ieșirea se face doar prin zonele special amenajate, prin validarea brățării. Neîndeplinirea acestei obligații poate duce la imposibilitatea participantului de a reintra în Locație.

 

 1. 6. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității biletului și validării acestuia.

 

 1. 7. Dacă în urma verificărilor efectuate la intrare sau pe teritoriul Festivalului vor fi identificate obiecte prin care nu se respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spațiu din afara Festivalului (ex: mașină, spațiul de cazare extern etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

 

 1. 8. În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. Accesul în festival este interzis pentru orice persoană care are asupra sa arme, chiar dacă acestea sunt deținute legal. Identificarea acestora în teritoriul Festivalului implică evacuarea imediată a persoanei respective.

 

 1. 9. Accesul în incinta festivalului al minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani este permis numai dacă aceștia sunt însoțiți de un părinte sau de persoana care exercită autoritatea părintească (tutore), care va semna o declarație expresă prin care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului, declarație ce poate fi descărcată de aici.

 

 1. 10. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani vor putea intra în incinta festivalului numai  pe baza unei declarații din partea părinților sau a reprezentanților legali prin care li se permite participarea, declarație care poate fi descărcată de aici. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitoare la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

 

 1. 11. Toți minorii vor primi câte o brățară specială care permite accesul în toate zonele de pe teritoriul festivalului, mai puțin în zonele indoor asimilate cluburilor de noapte sau în zone în care se desfășoară activități promoționale pentru băuturi alcoolice sau tutun. Brățările dedicate participanților minori nu permit achiziționarea de produse din categoriile alcool și tutun. În orice situație, Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenția părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

 

 1. 12. Accesul în festival cu substanțe psihotrope și stupefiante, astfel cum sunt prevăzute de Legea 339/2005 (inclusiv medicamente care conțin astfel de substanțe) este strict interzis. Este exceptată deținerea în scop medical de medicamente care conțin substanțe psihotrope și stupefiante, numai dacă sunt însoțite de prescripție medicală. În consecință, participanții trebuie să dețină asupra lor prescripția medicală și să nu aibă asupra lor mai multe medicamente care conțin substanțe psihotrope și stupefiante decât prevede prescripția medicală. În caz de suspiciune asupra participanților care dețin substanțe care, la o primă vedere, ar putea fi încadrate în categoria substanțelor psihotrope și stupefiante, Organizatorul are dreptul de a sesiza organele abilitate în vederea verificării prescripției medicale.

 

În ceea ce privește medicamentele care nu conțin substanțe psihotrope și stupefiante, nu există o limită, dar se recomandă aducerea unui număr de medicamente care să acopere doar perioada de desfășurare a evenimentului.

 

La festival sunt amenajate puncte de prim-ajutor. Personalul medical și voluntarii vor răspunde prompt la urgențele medicale apărute pe toată perioada festivalului. Organizatorul nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste servicii.

 

 1. 13. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de acces la Festival, având în vedere numărul mare de participanți. Organizatorul recomandă participanților să vină la Festival cu cel puțin câteva ore înainte de concertul la care doresc să asiste.

 

 1. 14. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire la calitatea distracției și exclude, în mod explicit, rambursarea către participant a prețului biletului, acordarea unei reduceri ulterioare/voucher sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către participant.

 

 1. 15. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea participanților de a avea acces la parcare, în situația unui număr mare de participanți și a locurilor de parcare limitate.

    2. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

 

    2. 1. În momentul intrării la Festival, participantul ia la cunoștință acest Regulament, care este afișat în loc vizibil, și și-l asumă în totalitate.

 

    2. 2. Participanții nu pot introduce în Festival produse aflate pe lista de bunuri interzise, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la interzicerea accesului în Festival.

​    2. 3. Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi sau le-ar putea produce prin participarea la eveniment.

Organizatorul atrage atenția participanților că spectacolele pot include și puternice efecte  de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere, aceasta revenind persoanelor care dețin sau operează aparatura.

 

​    2. 4. Pentru zonele de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, hinte, trambuline, piscină și alte asemenea zone cu risc de accidentare din Locație, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare.

    2. 5. Organizatorul va anunța în prealabil orele concertelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea  participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

​    2. 6. Organizatorul pune în vederea participanților faptul că în condiții de vreme extremă, ploi torențiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca ieșirile din Festival să fie aglomerate, motiv pentru care aceștia trebuie să își păstreze calmul și să urmeze indicațiile echipelor de acces și securitate. De asemenea, în această situație, există riscul ca mijloacele de transport în comun (autobuzele) să fie foarte aglomerate sau să nu fie suficiente pentru numărul total de pasageri. Vremea extremă poate determina ca maşinile din parcare să fie greu accesibile, iar părăsirea parcărilor festivalului să se facă cu greutate. În toate aceste situații, participanții trebuie să urmărească și să respecte comunicările și instrucțiunile organizatorului sau ale reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Mai mult, în astfel de condiții meteorologice, Organizatorul are dreptul de a amâna, suspenda sau anula în parte/în integralitate Festivalul, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

​    2. 7Organizatorul pune în vederea participanților faptul că transportul în comun (autobuze, car-sharing etc.) nu este asigurat de Organizator, iar acesta din urmă nu este răspunzător pentru orice eventuale prejudicii suferite din cauza operatorilor de transport. De asemenea, Organizatorul nu acordă nici o garanție în ceea ce privește posibilitatea participanților de a folosi transportul în comun la ora dorită și exclude în mod explicit rambursarea către participant a prețului biletului, acordarea unei reduceri ulterioare/voucher sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către participant, fapt asumat expres de participant prin achiziționarea biletului. Organizatorul va pune la dispoziție 1-2 mijloace de transport care să vină in sprijinul participanților la festival. Acestea vor circula pe o ruta stabilită de Organizator după un program fix.

    3. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI

 

    3. 1. Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și reglementările enumerate în acest Regulament. Participanților nu le este permis să desfășoare niciun fel de activități care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

    3. 2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită cu substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara Festivalului imediat, brățara de acces va fi confiscată și se va sesiza organul competent.

​    3. 3. Participanții sunt obligați ca în incinta Locației, să respecte și să nu distrugă mediul înconjurător, incluzând construcțiile de orice fel și spațiile verzi aferente.

    3. 4. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Participanții iau la cunoștință că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica online sau offline, pe diverse canale şi de a le utiliza în campanii de promovare și prezentare ale festivalului, fără a recompensa în vreun fel participantul. Festivalul este filmat, inclusiv prin filmări aeriene cu drone.

​    3. 5. Participanții au dreptul să filmeze și să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste materiale exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul Festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului și nu sunt realizate în scop comercial. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, aplicație, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectarea a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului sau montarea de   echipamente profesionale de filmat.

 

    3. 6. Participanții iau la cunoștință că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline în cadrul Festivalului.

​    3. 7. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

​    3. 8. În cazul în care vor fi identificați minori sub 16 ani care nu sunt însoțiți, Organizatorul va sesiza organele competente.

​    3. 9. Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul festivalului sau în apropierea acestuia, inclusiv în zona de camping.

 

    3. 10. Înotul în lacul aflat pe teritoriul Festivalului este interzis şi extrem de periculos.

    4. OBIECTE PIERDUTE

 

    4. 1. Obiectele pierdute trebuie aduse de către persoanele care le-au găsit la zona de Lost & Found (care va fi marcată în Festival). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. Organizatorul va păstra obiectele recuperate pentru o perioadă de cel mult 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

 

    4. 2. În ipoteza în care nu se vor identifica proprietarii bunurilor pierdute și/sau aceștia nu se prezintă pentru ridicarea lor, acestea vor fi predate autorităților.

 

    4. 3. În cazul produselor perisabile sau care se deteriorează rapid, termenul de 10 zile va putea fi redus de către Organizator, fără o notificare prealabilă.

 

    5. SECURITATE ȘI PRIM AJUTOR

 

    5. 1. În interiorul Locației, Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat și acreditat să presteze aceste servicii. În timpul Festivalului, participanții sunt obligați să respecte agenții de securitate, să colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență.

​    5. 2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.

 

    5. 3. Pe teritoriul Festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în care vor activa persoane calificate.

 

    6. PLATA PENTRU SERVICII ȘI PRODUSE ÎN CADRUL FESTIVALULUI

​    6. 1. Modalitățile de plată pentru achiziționarea de servicii și produse pe teritoriul festivalului sunt strict cele puse la dispoziție de către organizatori și partenerii acestora. Ca regulă, plata serviciilor și produselor în incinta evenimentului se va face cu token-uri.

​    6. 2. Achiziționarea de token-uri se va face prin plata cash sau cu cardul bancar la oricare dintre punctele de încărcare. Participantul poate face top-up, la fața locului, doar pentru o sumă multiplă de 5 LEI.

​    6. 3. În Locație, se pun la dispoziție participanților locuri special amenajate și semnalizate pentru achiziționarea de token-uri. Acestea le dau dreptul posesorilor de a achiziționa produse şi servicii disponibile în cadrul evenimentului.

​    6. 4. Token-urile pot fi preschimbate doar în bani cash, prin procesul denumit “Returnare token-uri necheltuite”. Procesul este după cum urmează:

 

      Returnarea sumelor la punctele de încărcare de pe teritoriul festivalului - suma returnată reprezintă toată contravaloarea token-urilor. Pe toată durata festivalului, cei ce și-au achiziționat token-uri cu bani cash, la unul dintre punctele de încărcare din festival, vor putea să își recupereze banii în fiecare zi a festivalului, până luni, 19 august 2024, ora 15:00 AM.

 

    6. 5. Sumele rămase nepredate la sfârșitul perioadei de returnare de la punctele de încărcare vor deveni proprietatea Organizatorului.

​    6. 6. În timpul evenimentului, produsele și serviciile de tip bar și food court sunt disponibile în locuri special amenajate, putând fi achiziționate doar cu token-uri. Toți comercianții vor avea obligația să încaseze contravaloarea bunurilor vândute exclusiv prin token-uri.

 

V. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

 1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.

   2. Datele de desfășurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator sau Festivalul poate fi anulat în caz de forță majoră sau caz fortuit. Datele Festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiții meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.). Sunt asimilate cazurilor de forță majoră intervenția unor măsuri administrative, recomandări oficiale sau/și intrarea în vigoare a unor norme legale, provenind de la autoritățile naționale sau locale care fac imposibilă sau excesiv de oneroasă desfășurarea Festivalului în condițiile avute în vedere de către Organizator.

​   3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna  dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul regulament.

​   4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica programul muzical, atât cu privire la zilele, orele cât și la artiștii participanți (line-up), atunci când intervin motive justificate în opinia Organizatorului (ex: vreme nefavorabilă, anulări sau întârzieri din partea artiștilor, motive de siguranță etc.). Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări și nici de a obține o restituire a prețului biletului. Cu toate acestea, Organizatorul poate decide în anumite situații restituirea parțială sau totală a contravalorii unor bilete. Comisionul pentru operarea sistemului de ticketing nu este restituibil.

​   5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost urmare a unei organizări defectuoase sau din neglijența acestuia ori care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

​   6. După ce participantul a primit brățara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brățării.

 

​   7. Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara Locației.

​   8. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale ori a prevederilor prezentului regulament.

​   9. Organizatorul are dreptul de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

​   10. Organizatorul nu oferă garanții de nicio natură cu privire la faptul că Website-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Website-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment, fără vreo notificare prealabilă și fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

VI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

 1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, numelor de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență,  bazei de date, elementelor grafice, e-mail-urilor, cărților de vizită și altor materiale, semnelor, logo-urilor, mărcilor, precum și asupra materialelor, textelor și a tuturor informațiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe www.amestec-fest.com sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul Amestec Fest. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

 

   2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

 

VII. DISPUTE

 

 1. Orice conflict apărut între organizator și utilizatori/participanți ca urmare a participării la Festival, a achiziționării biletelor de participare sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor judecătorești competente.

 

   2. Legea aplicabilă este legea română.

 

VIII. PREVEDERI FINALE

 

 1. În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului Regulament nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua să își producă efectele, iar clauza declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză care să reflecte voința Organizatorului.

bottom of page